Buurtpreventie 's-GravenzandeWat doet Buurtpreventie?

In gemeente Westland zijn 10 buurtpreventie-verenigingen actief. (zie ook: buurtpreventiewestland.nl) Deze verenigingen werken samen met politie Westland en gemeente Westland aan de leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen en het buitengebied.

Surveillerende buurtpreventen staan in rechtstreeks contact met de politie. Buurtpreventen hebben dezelfde bevoegdheden als andere burgers.

Extra ogen en oren voor politie en gemeente.

Buurtpreventen houden doormiddel van surveillances toezicht op straat. Door dit toezicht vormen zij de 'extra' ogen en oren voor politie en gemeente. Door deze vorm van burgerparticipatie is het vandalisme, de overlast en de criminaliteit flink teruggedrongen. Buurtpreventen hebben een signalerende functie. Overlastgevers worden aangesproken, verdachte omstandigheden worden bij de politie gemeld.

Grafitti

Hulp bij evenementen.

Buurtpreventen kunnen af en toe ook worden ingeschakeld bij het toezicht op evenementen of als verkeersregelaar (mits je een Aanstellingspas Verkeersregelaar hebt).

Slechts een paar uur per maand.

De tijdsbesteding kan per buurtpreventievereniging en per buurtprevent verschillen, maar gemiddeld bent u er slechts een paar uur per maand mee bezig.