Buurtpreventie 's-GravenzandeOver Buurtpreventie:

Doel van buurtpreventie is het bevorderen van een veilige en leefbare buurt waarmee ook de sociale cohesie in de buurt een positieve impuls krijgt. Preventen, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals woninginbraken en (jeugd)overlast wordt bestreden. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren open houden in uw belang en dat van de directe omgeving.

Preventen

Geschiedenis

In 2008 is in het Westland na een oproep in de lokale krant een aantal buurtbewoners begonnen met het oprichten van de een vereniging met als naam buurtpreventie. De missie en visie waren duidelijk. De leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Westland vergroten.

Groepsfoto

Andere buurtpreventieverenigingen in Westland

Contactgegevens van de andere buurtpreventieverenigingen in Westland vindt u op de website van de gemeente Westland.