WAT DOET BUURTPREVENTIE?


In gemeente Westland zijn 10 buurtpreventie-verenigingen actief. Deze verenigingen werken samen met politie Westland en gemeente Westland aan de leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen en het buitengebied.

Surveillerende buurtpreventen staan in rechtstreeks contact met de politie. Buurtpreventen hebben dezelfde bevoegdheden als andere burgers.


Extra ogen en oren voor politie en gemeente.

Buurtpreventen houden doormiddel van surveillances toezicht op straat. Door dit toezicht vormen zij de 'extra' ogen en oren voor politie en gemeente. Door deze vorm van burgerparticipatie is het vandalisme, de overlast en de criminaliteit flink teruggedrongen. Buurtpreventen hebben een signalerende functie. Overlastgevers worden aangesproken, verdachte omstandigheden worden bij de politie gemeld.


Hulp bij evenementen.

Buurtpreventen kunnen af en toe ook worden ingeschakeld bij het toezicht op evenementen of als verkeersregelaar (mits je een Aanstellingspas Verkeersregelaar hebt).


Preventievoorlichting.

Sommige buurtpreventen zijn opgeleid als preventievoorlichters en kunnen advies geven om woninginbraken tegen te gaan. Preventievoorlichters geven tijdens huisbezoeken tips en een indicatief oordeel over de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. De inzet van preventievoorlichters kan het probleem van slecht beveiligde woningen en de aanpak daarvan dichter bij de burger brengen.


Slechts een paar uur per maand.

De tijdsbesteding kan per buurtpreventievereniging en per buurtprevent verschillen, maar gemiddeld bent u er slechts een paar uur per maand mee bezig.


Wat kun je van de Buurtpreventie verwachten?

Goed materiaal, wij stellen o.a. fietsen en kleding ter beschikking waarmee de surveillance gedaan kan worden.

Veilige omgeving. Door middel van trainingen (weerbaarheid) en het systeem van een buddy surveilleer je nooit alleen maar altijd met minimaal 2 personen. Je kunt altijd terugvallen op je “loopmaat”. Dit is meestal ook een vast persoon.

Groepsuitje minimaal 1x per jaar.

Leefbare samenleving, door zelf daar onderdeel van uit te maken creëren we met z’n allen een beter en veiliger leefklimaat in ons dorp waar het goed toeven is.

Facebook
Twitter @BPsgravenzande

Copyright 2021

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.